Reglur leikskóla Fljótsdalshéraðs

  • Leikskólar Fljótsdalshéraðs starfa samkvæmt lögum um leikskóla, reglugerðum sem varða starfsemi leikskóla, stefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá hvers skóla.
  • Foreldrum ber að tilkynna leikskólanum um breytingar á högum sínum, s.s.hjúskaparstöðu, heima- og vinnusíma.
  • Leikskólagjöld eru innheimt með greiðsluseðli í heimabanka eða greiðslukorti. Greiða skal fyrirfram og er eindagi 16. hvers mánaðar, eftir eindaga leggjast á dráttarvextir. Ef um þriggja mánaða vanskil er að ræða er rekstraraðila heimilt að segja upp leikskólasamningi með mánaðar fyrirvara að undangenginni ítrekun.
  • Leikskólarnir Hádegishöfði og, Tjarnarskógur loka í 4 vikur á sumrin og falla þá leikskólagjöld niður. Leikskóladeildin í Brúarási er lokuð á sumarleyfistíma grunnskólans og falla leikskólagjöld niður þann tíma. Þegar leikskóladeildin í Hallormsstaðaskóla er starfrækt lokar hún a.m.k. 4 vikur á sumrin. Heimilt er að veita lengra gjaldfrítt sumarleyfi fyrir eða í beinu framhaldi af sumarlokun leikskóla. Beiðni um slíkt þarf að berast leikskólastjóra fyrir þann tíma sem leikskólastjóri tilkynnir hverju sinni. Ef nemandi er fjarverandi 10 virka daga samfellt eða lengur, vegna veikinda eða fría, er hægt að sækja um niðurfellingu fæðiskostnaðar. Sótt er um niðurfellingu fæðisgjalda til leikskólastjóra með fyrirvara. Leikskólinn er lokaður á aðfangadag og gamlársdag. Skipulags- og námskeiðsdagar leikskólans eru 5 á ári og er leikskólinn lokaður þá daga og þeir auglýstir með að a.m.k. mánaðar fyrirvara.
  • Mikilvægt er að nemandinn mæti vel og stundvíslega í leikskólann. Foreldrar skulu tilkynna ef nemandi er fjarverandi vegna veikinda eða fría.
  • Foreldrum er skylt að virða þann tíma sem leikskólasamningur segir til um. Umsaminn skólatími tekur mið af komu- og brottfarartíma nemanda í og úr skóla þ.e. ef nemandi á skólatíma frá 9:00 til 14:00 er miðað við að hann mæti í skólann í fyrsta lagi klukkan 9:00 og hafi yfirgefið skólann í síðasta lagi klukkan 14:00.
  • Óski foreldrar eftir breytingu á skólatíma nemandans eða fæðiskaupum sækja þeir um það hjá leikskólastjóra á þar til gerðum eyðublöðum. Sækja skal um breytingar með fyrirvara.
  • Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er einn mánuður og miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar. Uppsagnareyðublöð eru hjá leikskólastjóra.
  • Foreldrum ber að tilkynna skólanum um hverjar þær aðstæður barnsins sem taka þarf sérstakt tillit til.
© 2016 - 2020 Karellen